Kaakkois-Suomen Tieto Oy ja ICT Kymi yhdistävät voimansa

Kymenlaakson kunnissa on huomioitu sote -ja maakuntauudistuksesta aiheutuvat toimintaympäristön muutostarpeet ja ICT-palveluiden tuottaminen maakunnassa halutaan varmistaa. Tähän tavoitteeseen pyritään yhdistämällä Kaakkois-Suomen Tieto Oy ja ICT Kymi -kunnallinen liikelaitos, jotta saadaan muodostettua koko maakunnan kattava kuntien omistama ICT palveluyhtiö.

ICT Kymin henkilöstö siirtyy Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n palvelukseen 1.1.2018 ja ICT Kymi -kunnallinen liikelaitos lakkautetaan.

Yhdistyminen ei aiheuta muutoksia palveluihin, Service Deskin palvelunumerot säilyvät ennallaan ja toimipisteet säilyvät Kouvolassa, Kotkassa sekä Haminassa. Asiakkaina ovat kaikki Kymenlaakson kunnat, kuntien liikelaitokset ja suurin osa tytäryhtiöistä, koulutuskuntayhtymä sekä Kunnan Taitoa Oy.

Kaakkois-Suomen Tieto Oy ottaa uudistuksen näkyvyyden parantamiseksi samalla käyttöön uuden aputoiminimen "Kymijoen ICT" Kymenlaakson palvelutuotantoa varten.

Kymijoen ICT:n henkilöstö on valmiina palvelemaan teitä vähintään entisellä innolla vuoden 2018 alusta alkaen!

Scroll to top