Asiakkaat ovat kaiken toimintamme peruskivi. Asiakkaan tarpeiden tiedostaminen ja toimivien ratkaisujen suunnittelu yhteistyössä asiakkaidemme kanssa luovat pohjaa toimivalle ICT-kokonaisuudelle. Haluamme luoda vakaasti ja tietoturvallisesti toimivia tietoteknisiä ratkaisuja, jotka helpottavat asiakkaiden jokapäiväistä työtä.  Toimintamme perustuu vakioituihin tuotteisiin, joista asiakkaamme voivat tilata tarvittavat palvelut. Huomioimme myös uusia tarpeita ja teemme standardoituja tuoteratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin.

Tapaamme asiakkaitamme säännöllisesti. Toimitamme heille sovitut toimintaamme kuvaavat raportit, jotka sisältävät heidän kanssaan sovitut palvelulupaukset, eli SLA:t. Tapaamisissa käymme nämä raportit läpi sekä niissä tapahtuneet muutokset. Raportit ovat yksi tärkeä osa toimintamme laadun seuraamista ja parantamista.

Tunnushallinta

Helpdesk-palvelut

Asiakkuuden hallinta

Projekti- ja asiantuntijapalvelut

Puhelinvaihdepalvelut

Verkkopalvelut

Konesalipalvelut

Järjestelmätukipalvelut

Työasemapalvelut

Scroll to top