Julkissektori tarvitsee tänä päivänä tuotannossaan mittavan määrän järjestelmiä ja sovelluksia, joten niiden kirjo on melkoinen. Tavoitteemme on vapauttaa asiakas käyttämiensä järjestelmien, sovellusten ja teknisen ylläpidon kahleista, jotta he voivat keskittyä omaan ydintoimintaansa ja sen loppuasiakaspalveluiden kehittämiseen. Me myötäelämme asiakkaan tapahtumissa, muokkaamme palveluitamme muuttuvien tarpeiden mukaan sekä kehitämme pakollisia teknisiä ratkaisuita asiakkaan puolesta.

Ylläpidämme mm. karttatietojärjestelmiä, potilastietoliittymiä, taloushallintoliittymiä, henkilöstöhallintojärjestelmiä, oppilastietojärjestelmiä, oppimisympäristöä ja monia muita sovelluksia. Käyttöpalvelussamme on useita satoja järjestelmiä tai sovelluksia.

Vihreät arvot huomioimme järjestelmien, sovellusten ja ohjelmistojen asennus- yms. pakettien jakelussa.

Tunnushallinta

Helpdesk-palvelut

Asiakkuuden hallinta

Projekti- ja asiantuntijapalvelut

Puhelinvaihdepalvelut

Verkkopalvelut

Konesalipalvelut

Järjestelmätukipalvelut

Työasemapalvelut

Scroll to top